تماس با ما

قابل توجه هموطنان گرامی:

- تلفن سفارت: 0140697900

- آدرس الکترونیک سفارت: iranemb.par@mfa.gov.ir

- آدرس سفارت:  4avenue d'Iéna 75116 Paris

ساعات کار و پذیرش بخش کنسولی( بجز ایام تعطیل)

روزهای دوشنبه الی جمعه، از ساعت 9 الی 12

ساعات پاسخگویی تلفنی( بجز ایام تعطیل)

از ساعت 15 الی 16:30

لطفا جهت تسریع در انجام امور در غیر از ساعت تعیین شده از برقراری ارتباط خودداری فرمایید.

شماره تماس بخش های مختلف کنسولی:

- بخش گذرنامه : 0140697970       آدرس الکترونیک :    par.passport@mfa.gov.ir

- بخش دانشجوئی : 0140697956    آدرس الکترونیک : par.student@mfa.gov.ir

- بخش مشمولین، امور اجتماعی، تابعیت و ترجمه : 0140697956      آدرس الکترونیک :  social@amb-iran.fr  

- بخش سجلات 1( کارت ملی، وکالتنامه، تصدیق امضاء، سوء پیشینه ، گواهی تجرد): 0140697974      آدرس الکترونیک :  par.sejelat@mfa.gov.ir

- بخش سجلات 2 ( ولادت، ازدواج، طلاق،  فوت، امور شناسنامه): 0140697973 (با تعیین وقت قبلی)   آدرس الکترونیک :  par.sejelat@mfa.gov.ir

- بخش روادید:  60-0140697959         آدرس الکترونیک : par.visa@mfa.gov.ir

بخش تائید اسناد: 0140697955         آدرس الکترونیک: par.legalization@mfa.gov.ir

 نمابر بخش کنسولی : 0147206233  33+

     

:Adresse postale

Ambassade de la République Islamique d'Iran

4avenue d'Iéna 

75116 Paris

 

:Adresse accueil 

Consulat de la République Islamique d 'Iran

16rue Fresnel

75116 Paris

 

Métro : ligne 9 - station  Iéna