ساعات پاسخگویی تلفنی
ازدوشنبه تا جمعه
از ساعت 15 الی 16:30
ساعات کار و پذیرش بخش کنسولی
ازدوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 الی 12

گالری فیلم