سفیر

شرح حال جناب آقای بهرام قاسمی
سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در فرانسه
مشخصات سجلی :
نام : بهرام
نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد : 1335/2/31
محل تولد : بروجرد
سوابق شغلی :
اردیبهشت 1358 : عضو هیأت اولیه مؤسس روزنامه جمهوری اسلامی ایران و نویسنده روزنامه فوق
1358- 1359 : دبیرکمیسیون اقتصادی شورای انقلاب  
1359 - 1360: سردبیر، دبیر شورای سردبیر و عضو هیأت سرپرستی مؤسسه اطلاعات و شرکت ایران چاپ
1360 : ورود به وزارت امور خارجه
1360 - 1362: معاون اداره انرژی و ایجاد مرکز تحقیقات در معاونت اقتصادی و بین المللی 
1362 - 1364: کاردار جمهوری اسلامی ایران در یوگسلاوی سابق 
1366 - 1369: سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند 
1369 - 1371: رئیس اداره دوم سیاسی 
1371 - 1372: رئیس اداره مشترک المنافع ، تأسیس سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان
1372 - 1377: رئیس گروه نظارت بر بحث میانجیگری جمهوری اسلامی ایران در قره باغ و تلاش برای استمرار آتش بس
1372 - 1377: سفیر جمهوری اسلامی ایران در پادشاهی اسپانیا 
1377 - 1380: مدیرکل غرب اروپا 
1380 - 1385: سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و اکردتیه در مالت دریافت نشان: 
«Ordine della stella della solidarietà italiana» از رئیس جمهور ایتالیا
1387 : کارشناس ارشد حوزه قائم مقام وزارت امور خارجه
1387 - 1389: سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا 
1389 - 1393: رئیس گروه آمریکا در مرکز تحقیقات استراتژیک 
1393 : رئیس گروه اروپا و آمریکا در مرکز تحقیقات استراتژیک
1393 - 1394: عضو شورای سیاست گذاری فصل نامه سیاست خارجی و فصل نامه تخصصی پژوهش های
بین المللی، مدیر فصلنامه سازمان های بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک
1393 - 1395: معاون پژوهش های بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک 
از تیر 1395 تا فروردین 1398 : سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه
(معاون وزیر)
از 30 فروردین ماه 1398 : سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در فرانسه

    دانلود : سی_وی.pdf           حجم فایل 54 KB